Dovolenka od 16.5.2017 do 16.5.2017. Zastupuje MUDr. Kartousová vo svojich ordinačných hodinách.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast

Pokyny pre pacientov v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 (od 14.09.2020)

V súvislosti s mimoriadnou situáciou v ambulanciách primárnych pediatrov všetci pacienti so zdravotným problémom musia bez výnimky vopred telefonovať na číslo 6478 1507. Podľa zistených skutočností určíme ďaľší postup. Všetci pacienti aj ich rodičia musia mať pri vstupe do ambulancie rúško na tvár. Musia použiť dezinfekciu rúk (pri vchodových dverách do zdravotného strediska). Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované koronavírusom, neprivádzajte ho do ambulancie primárneho pediatra, ale hláste sa na Infekčnej klinike (nemocnica Kramáre). Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou). Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Základné informácie o ambulancii

Vážení rodičia, deti a študenti Dostali ste sa na webovú stránku, na ktorej sa dozviete základné informácie o našej ambulancii na Malokarpatskom námestí č.2 v Bratislave mestskej časti Lamač. Ide o zabehnutú neštátnu zdravotnú ambulanciu fungujúcu od roku 1995. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast – študentov do 28 rokov. Ambulancia sa nachádza v lokalite s dobrou dostupnosťou mestskou hromadnou dopravou ako aj autom s možnosťou parkovania, čo je znázornené na mape v položke kontakt. Súčasťou strediska v ktorom sa ambulancia nachádza sú aj odborné ambulancie ( logopédia, zubné, atď,...) a lekáreň . Spolupracujeme aj s ďalšími odbornými lekármi ako sú (kožné, ortopédia, chirurgia, ORL, prípadne p.p). Tešíme sa na Vašu návštevu.

Príjem a objednávanie pacientov

Systém objednávania pacientov je telefonicky alebo osobne. Telefonický kontakt a ordinačné hodiny sú uvedené v položke kontakt.

Zmluvné zdravotné poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa
Vítame Vás na internetovej stránke MUDr. Márie Ďurmanovej všeobecného lekára pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie v polovici októbra tohto roka, je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne v ambulancii, pričom je potrebné priniesť si potvrdenie o novom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, alebo budú karty pacientov poslané na Bratislavský samosprávny kraj.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast

Pokyny pre pacientov v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 (od 14.09.2020).

V súvislosti s mimoriadnou situáciou v ambulanciách primárnych pediatrov všetci pacienti so zdravotným problémom musia bez výnimky vopred telefonovať na číslo 6478 1507. Podľa zistených skutočností určíme ďaľší postup. Všetci pacienti aj ich rodičia musia mať pri vstupe do ambulancie rúško na tvár. Musia použiť dezinfekciu rúk (pri vchodových dverách do zdravotného strediska). Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované koronavírusom, neprivádzajte ho do ambulancie primárneho pediatra, ale hláste sa na Infekčnej klinike (nemocnica Kramáre). Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou). Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Základné informácie o ambulancii

Vážení rodičia, deti a študenti Dostali ste sa na webovú stránku, na ktorej sa dozviete základné informácie o našej ambulancii na Malokarpatskom námestí č.2 v Bratislave mestskej časti Lamač. Ide o zabehnutú neštátnu zdravotnú ambulanciu fungujúcu od roku 1995. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast – študentov do 28 rokov. Ambulancia sa nachádza v lokalite s dobrou dostupnosťou mestskou hromadnou dopravou ako aj autom s možnosťou parkovania, čo je znázornené na mape v položke kontakt. Súčasťou strediska v ktorom sa ambulancia nachádza sú aj odborné ambulancie ( logopédia, zubné, atď,...) a lekáreň . Spolupracujeme aj s ďalšími odbornými lekármi ako sú (kožné, ortopédia, chirurgia, ORL, prípadne p.p). Tešíme sa na Vašu návštevu.

Príjem a objednávanie pacientov

Systém objednávania pacientov je telefonicky alebo osobne. Telefonický kontakt a ordinačné hodiny sú uvedené v položke kontakt.

Zmluvné zdravotné poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa
Vítame Vás na internetovej stránke MUDr. Márie Ďurmanovej všeobecného lekára pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie v polovici októbra tohto roka, je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne v ambulancii, pričom je potrebné priniesť si potvrdenie o novom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, alebo budú karty pacientov poslané na Bratislavský samosprávny kraj.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie v polovici októbra tohto roka, je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne v ambulancii, pričom je potrebné priniesť si potvrdenie o novom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, alebo budú karty pacientov poslané na Bratislavský samosprávny kraj.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast

Pokyny pre pacientov v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 (od 14.09.2020).

V súvislosti s mimoriadnou situáciou v ambulanciách primárnych pediatrov všetci pacienti so zdravotným problémom musia bez výnimky vopred telefonovať na číslo 6478 1507. Podľa zistených skutočností určíme ďaľší postup. Všetci pacienti aj ich rodičia musia mať pri vstupe do ambulancie rúško na tvár. Musia použiť dezinfekciu rúk (pri vchodových dverách do zdravotného strediska). Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované koronavírusom, neprivádzajte ho do ambulancie primárneho pediatra, ale hláste sa na Infekčnej klinike (nemocnica Kramáre). Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou). Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Základné informácie o ambulancii.

Vážení rodičia, deti a študenti Dostali ste sa na webovú stránku, na ktorej sa dozviete základné informácie o našej ambulancii na Malokarpatskom námestí č.2 v Bratislave mestskej časti Lamač. Ide o zabehnutú neštátnu zdravotnú ambulanciu fungujúcu od roku 1995. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast – študentov do 28 rokov. Ambulancia sa nachádza v lokalite s dobrou dostupnosťou mestskou hromadnou dopravou ako aj autom s možnosťou parkovania, čo je znázornené na mape v položke kontakt. Súčasťou strediska v ktorom sa ambulancia nachádza sú aj odborné ambulancie ( logopédia, zubné, atď,...) a lekáreň . Spolupracujeme aj s ďalšími odbornými lekármi ako sú (kožné, ortopédia, chirurgia, ORL, prípadne p.p). Tešíme sa na Vašu návštevu.

Príjem a objednávanie pacientov

Systém objednávania pacientov je telefonicky alebo osobne. Telefonický kontakt a ordinačné hodiny sú uvedené v položke kontakt.

Zmluvné zdravotné poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie v polovici októbra tohto roka, je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne v ambulancii, pričom je potrebné priniesť si potvrdenie o novom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, alebo budú karty pacientov poslané na Bratislavský samosprávny kraj.