MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast
Vítame Vás na internetovej stránke MUDr. Márie Ďurmanovej všeobecného lekára pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne na Bratislavskom samosprávnom kraji.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast
Vítame Vás na internetovej stránke MUDr. Márie Ďurmanovej všeobecného lekára pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne na Bratislavskom samosprávnom kraji.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne na Bratislavskom samosprávnom kraji.
MUDr. Mária Ďurmanová Neštátna ambulancia pre deti a dorast
Vzhľadom k ukončeniu činnosti ambulancie je potrebné aby si pacienti prevzali zdravotné karty osobne na Bratislavskom samosprávnom kraji.